నైరూప్య

Preference, Future Thoughts and Directions Regarding Home Meal Replacement

Hyung Woo Koo, Kyo Keun Koo and Eun-Soo Park*


To be used in new product development, perceptions, future thoughts and directions for home meal replacement were investigated. The subjects of this study were Koreans in their teens to 70’s or older, and a survey was conducted regardless of the region. Owing to Korea's advanced food delivery system, it was expected that many people would choose delivery food when dining alone. However, contrary to expectations, 44.4% of the respondents chose HMR. Delivery food accounted for 32.4%, and instant food accounted for 13.3%. The meal kit showed the lowest value of 9.9%. As a result, the most desired HMR was identified as a product that could learn simple cooking.


ఇండెక్స్ చేయబడింది

  • CASS
  • గూగుల్ స్కాలర్
  • J గేట్ తెరవండి
  • చైనా నేషనల్ నాలెడ్జ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ (CNKI)
  • CiteFactor
  • కాస్మోస్ IF
  • ఎలక్ట్రానిక్ జర్నల్స్ లైబ్రరీ
  • రీసెర్చ్ జర్నల్ ఇండెక్సింగ్ డైరెక్టరీ (DRJI)
  • రహస్య శోధన ఇంజిన్ ల్యాబ్‌లు
  • ICMJE

మరిన్ని చూడండి

జర్నల్ హెచ్-ఇండెక్స్

Flyer