44 161 768 3647

మెటీరియల్స్ సైన్స్

మౌలిక సదుపాయాల నిర్మాణం, వాణిజ్యం, వాణిజ్యం మరియు పరిశ్రమలతో సహా మన దైనందిన జీవితంలో వివిధ అప్లికేషన్‌ల రూపంలో మెటీరియల్స్ సైన్స్‌కు గొప్ప ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఇది ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు అభివృద్ధి యొక్క వివిధ అవసరాలను తీర్చడానికి వివిధ స్వచ్ఛమైన మరియు అనువర్తిత శాస్త్రాలను మిళితం చేస్తుంది.

List of మెటీరియల్స్ సైన్స్