నైరూప్య

Nanotechnology in healthcare

Christopher Adams


Nanotechnology has the potential to revolutionize medicine by enabling the development of new materials and devices that can be used to diagnose and treat diseases in ways that were previously impossible. One of the most promising applications of nanotechnology in medicine is the development of new drug delivery systems, which could improve the precision and effectiveness of medication. Nanorobots could also be used to diagnose and treat diseases, while nanosensors could detect diseases in their early stages. However, there are concerns about the safety of nanoparticles and more research is needed to ensure their safe use in medicine. Overall, nanotechnology has the potential to greatly improve the health and well-being of people around the world.


ఇండెక్స్ చేయబడింది

  • CASS
  • గూగుల్ స్కాలర్
  • J గేట్ తెరవండి
  • చైనా నేషనల్ నాలెడ్జ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ (CNKI)
  • CiteFactor
  • కాస్మోస్ IF
  • ఎలక్ట్రానిక్ జర్నల్స్ లైబ్రరీ
  • రీసెర్చ్ జర్నల్ ఇండెక్సింగ్ డైరెక్టరీ (DRJI)
  • రహస్య శోధన ఇంజిన్ ల్యాబ్‌లు
  • ICMJE

మరిన్ని చూడండి

జర్నల్ హెచ్-ఇండెక్స్

Flyer