నైరూప్య

Modelling the Mechanisms of the Processes Quantum Conversion Energy and the Performances in Gas Dynamics Laser GDLS

Mohammedi Ferhat*, Laggoun Chaouki


In this paper we present the design and discus the performances and develop the mechanisms of the physics process of continuous gas laser dynamics GDLs, based on molecules N2 (v=1)→CO2 (001) (v=3). The main objectives of work in this area are, obtaining the high laser energies in short time durations needed for the feasibility studies the physical principles that can be used to make laser sources capable of delivering high average powers. We note that, in order to reach both objectives, one has to convert electrical or chemical energy into laser energy, using dense gaseous media. The process generating the wave excited, on the basis of the excited level vibration, theoretical predictions are compared with computer simulation.


ఇండెక్స్ చేయబడింది

  • CASS
  • గూగుల్ స్కాలర్
  • J గేట్ తెరవండి
  • చైనా నేషనల్ నాలెడ్జ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ (CNKI)
  • CiteFactor
  • కాస్మోస్ IF
  • ఎలక్ట్రానిక్ జర్నల్స్ లైబ్రరీ
  • రీసెర్చ్ జర్నల్ ఇండెక్సింగ్ డైరెక్టరీ (DRJI)
  • రహస్య శోధన ఇంజిన్ ల్యాబ్‌లు
  • ICMJE

మరిన్ని చూడండి

జర్నల్ హెచ్-ఇండెక్స్

Flyer