నైరూప్య

DNA-Binding Studies of Benzimidazo[2,1-a]Ellipticine Derivatives

Oddepally Rajender, Hanchate Pallavi


The DNA-binding mode of three new benzimidazo[2,1-a]ellipticine derivatives (compound 1, 2 and 3) with CT-DNA was investigated by absorption spectroscopy, EB-DNA displacement, circular dichroism, thermal denaturation and viscosity measurements. Results indicated that these compounds intercalate into the base pairs of CT-DNA. The effect of ionic strength on the fluorescence property of the system indicated the presence of electrostatic interaction via phosphate backbone of DNA helix. The intrinsic binding constant values suggested that compound 3 has significantly greater DNA binding propensity. These compounds promote the cleavage of plasmid pBR322 DNA upon irradiation at 365 nm. These results may be useful for the design of benzimidazo[2,1-a]ellipticine derivatives with desired binding characteristics and useful to better understand the DNA binding mode of ellipticine.


ఇండెక్స్ చేయబడింది

  • CASS
  • గూగుల్ స్కాలర్
  • J గేట్ తెరవండి
  • చైనా నేషనల్ నాలెడ్జ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ (CNKI)
  • CiteFactor
  • కాస్మోస్ IF
  • ఎలక్ట్రానిక్ జర్నల్స్ లైబ్రరీ
  • రీసెర్చ్ జర్నల్ ఇండెక్సింగ్ డైరెక్టరీ (DRJI)
  • రహస్య శోధన ఇంజిన్ ల్యాబ్‌లు
  • ICMJE

మరిన్ని చూడండి

జర్నల్ హెచ్-ఇండెక్స్

Flyer